Posprzą­tamy
Two­je biuro,
lokal użytkowy, salon fryzjerski, 
aparta­ment, pen­sjonat, pokoje 
hotelowe i wiele innych!
Bezpłat­na wyce­na

Dlaczego napołysk.pl dla biznesu?

Bezpieczeństwo

Bez­pieczeńst­wo – wszys­tkie nasze usłu­gi są ubez­piec­zone na kwotę 1 mil­iona zło­tych (odpowiedzial­ność cywilna).

Własny personel

Nie jesteśmy pośred­nikiem, dzię­ki czemu masz pewność, że każdy pra­cown­ik jest u nas legal­nie zatrud­niony, posi­a­da odpowied­nie szkole­nie oraz bada­nia lekarskie. 

Czas profesjonalnego sprzątania

Elastyczne godziny pracy

Posprzą­tamy przed albo po godz­i­nach otwar­cia, jeśli to konieczne. Jesteśmy elasty­czni, dos­to­su­je­my usługę do Twoich potrzeb.

Zajmiemy się Twoim apartamentem

Może­my się zająć Twoim aparta­mentem na wyna­jem. Posprzą­tamy po ostat­nim klien­cie oraz przy­go­tu­je­my aparta­ment pod kole­jnego, a to wszys­tko w niskim miesięcznym abona­men­cie lub jed­no­ra­zowo. Wybór należy do Ciebie. 

Bezpieczne płatności online

Jeśli chcesz, możesz zapłacić za usługę wykonu­jąc przelew online. Uzgad­ni­amy zakres usług i cenę, wysyłamy Ci link do płat­noś­ci i gotowe. Potrze­bu­jesz fak­tu­ry? Nie ma prob­le­mu, wys­taw­imy ją dla Ciebie!

Ile kosztuje sprzątanie mieszkania po remoncie?

Cena ustalana indywidualnie

Posi­adasz miesięczny budżet na sprzą­tanie, którego nie chcesz przekroczyć?
Zadz­woń albo napisz do nas, a ułożymy ofer­tę dopa­sowaną do Twoich potrzeb.

Darmowa wycena

Złóż zapy­tanie jeszcze dziś, a my skon­tak­tu­je­my się z Tobą
najszy­b­ciej jak to możli­we. Skon­tak­tuj się z nami:
Tel. +48 500 50 54 54, E‑mail: biuro@napolysk.pl

  Wypełnij for­mu­la­rz

  Dane kon­tak­towe

  Fir­ma (opcjon­al­nie)

  Lokaliza­c­ja  Privacy Preferences

  When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in the form of cookies. Here you can change your Privacy preferences. It is worth noting that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we are able to offer.

  Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
  Click to enable/disable Google Fonts.
  Click to enable/disable Google Maps.
  Click to enable/disable video embeds.

  Witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Korzystanie z Witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystywanie plików cookies. Zobacz politykę prywatności

  The website uses cookies to provide services. By using the Website, you consent to the use of cookies. See the privacy policy