Zajmij się tym
na co masz ochotę,
a my posprzątamy 
Two­je mieszkanie lub dom.
Już za 99 zł 
do 39 m² 
Posprzą­tamy
Two­je biuro
lokal użytkowy, salon fryzjerski, 
aparta­ment, pen­sjonat, pokoje 
hotelowe i wiele innych!
Czy­taj więcej
Czyszczenie okien Czyste okna bez smug,
po pros­tu na połysk!
Świad­czymy usłu­gi mycia okien, 
jed­no­ra­zowo, cyk­licznie lub po 
remon­cie.
Czy­taj więcej

Dlaczego napołysk.pl

Bezpieczeństwo

Bez­pieczeńst­wo – wszys­tkie nasze usłu­gi są ubez­piec­zone na kwotę 1 mil­iona zło­tych (odpowiedzial­ność cywilna).

Własny personel

Nie jesteśmy pośred­nikiem, dzię­ki czemu masz pewność, że każdy pra­cown­ik jest u nas legal­nie zatrud­niony, posi­a­da odpowied­nie szkole­nie oraz bada­nia lekarskie. 

Bezpieczne płatności online

Jako jed­ni z nielicznych posi­adamy włas­ny kon­fig­u­ra­tor usług, dzię­ki czemu za usługę zapłacisz online, korzys­ta­jąc z bez­piecznych i szy­b­kich płat­noś­ci PayU. 

Przejrzystość

Trans­par­ent­ność to nasze drugie imię. Każdy z naszych paki­etów zaw­iera szczegółowy zakres prac, dzię­ki czemu dokład­nie wiesz za co płacisz.
Bez żad­nych niespodzianek! 

Wygoda

Wystar­czy kil­ka kroków do zamówienia usłu­gi za pomocą tele­fonu czy też kom­put­era. Zre­lak­suj się, a my zajmiemy się resztą :)

Dbamy o środowisko

Reg­u­larnie sadz­imy drze­wa, aby zmin­i­mal­i­zować ślad węglowy naszej dzi­ałal­noś­ci. Kiedy to tylko możli­we uży­wamy eko­log­icznych środ­ków czys­toś­ci, a zuży­cie wody i energii staramy się minimalizować.

Poli­ty­ka COVID-19 — Dbamy o reżim sanitarny

Sprawdź szczegóły

Sprawdź, jak to robimy

Umy­cie blatów kuchennych

Wytar­cie obu­dowy oka­pu (paki­et KOMFORT I PREMIUM)

Wytar­cie kurzu z powierzch­ni łat­wo dostępnych

Opróżnie­nie kosza na śmieci

Wypolerowanie armatu­ry

Odkurze­nie i umy­cie podłogi

Umy­cie mikro­falów­ki (paki­et KOMFORT I PREMIUM)

Umy­cie wewnątrz piekarni­ka (paki­et PREMIUM)

 • 1. Umy­cie blatów kuchennych
 • 2. Wytar­cie obu­dowy oka­pu (paki­et KOMFORT I PREMIUM)
 • 3. Wytar­cie kurzu z powierzch­ni łat­wo dostępnych
 • 4. Opróżnie­nie kosza na śmieci
 • 5. Wypolerowanie armatury
 • 6. Odkurze­nie i umy­cie podłogi
 • 7. Umy­cie mikro­falów­ki (paki­et KOMFORT I PREMIUM)
 • 8. Umy­cie wewnątrz piekarni­ka (paki­et PREMIUM)

Wytar­cie kurzu z półek, układanie na miejs­ca kosmetyków.

Wypolerowanie armatu­ry.

Mycie okien. Dostęp­ne w usłu­gach dodatkowych.

Odkurze­nie i umy­cie podłogi.

Umy­cie luster.

Mycie glazury: podło­ga + ściana Paki­et PREMIUM.

Umy­cie sedesu, bide­tu, umy­wal­ki, kabiny pryszni­cowej, wanny.

 • 1. Wytar­cie kurzu z półek, układanie na miejs­ca kosmetyków.
 • 2. Wypolerowanie armatu­ry.
 • 3. Mycie okien. Dostęp­ne w usłu­gach dodatkowych.
 • 4. Odkurze­nie i umy­cie podłogi.
 • 5. Umy­cie luster.
 • 6. Mycie glazury: podło­ga + ściana Paki­et PREMIUM.
 • 7. Umy­cie sedesu, bide­tu, umy­wal­ki, kabiny pryszni­cowej, wanny.

Wyczyścimy wszys­tkie powierzch­nie szk­lane i lustra.

Mycie okien. Dostęp­ne w usłu­gach dodatkowych.

Umy­cie podło­gi. Odkurze­nie podło­gi, dywanów i wykładzin.

Porząd­ku­je­my stanowiska robocze.

Wytar­cie kurzu z powierzch­ni łat­wo dostęp­nych (pół­ki, ram­ki na zdję­cia, para­pety, gni­azd­ka, wyłączni­ki, sprzęt RTV).

Posłanie łóż­ka.

 • 1. Wyczyścimy wszys­tkie powierzch­nie szk­lane i lustra.
 • 2. Mycie okien. Dostęp­ne w usłu­gach dodatkowych.
 • 3. Umy­cie podło­gi. Odkurze­nie podło­gi, dywanów i wykładzin.
 • 4. Porząd­ku­je­my stanowiska robocze.
 • 5. Wytar­cie kurzu z powierzch­ni łat­wo dostęp­nych (pół­ki, ram­ki na zdję­cia, para­pety, gni­azd­ka, wyłączni­ki, sprzęt RTV).
 • 6. Posłanie łóż­ka.
Privacy Preferences

When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in the form of cookies. Here you can change your Privacy preferences. It is worth noting that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we are able to offer.

Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
Click to enable/disable Google Fonts.
Click to enable/disable Google Maps.
Click to enable/disable video embeds.

Witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Korzystanie z Witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystywanie plików cookies. Zobacz politykę prywatności

The website uses cookies to provide services. By using the Website, you consent to the use of cookies. See the privacy policy