Czyszczenie okien Czyste okna bez smug,
po pros­tu na połysk!
Świad­czymy usłu­gi mycia okien 
jed­no­ra­zowo, cyk­licznie lub po 
remon­cie.
Bezpłat­na wyce­na

Zamów mycie cykliczne lub razem z usługą
sprzątania mieszkania i zapłać mniej!

Cen­nik doty­czy okien z lekki­mi zabrudzeni­a­mi – kurz, smu­gi itp.
Nie doty­czy czyszczenia okien z far­by i cięż­kich zabrudzeń, np. po remoncie.

Mycie okien Z usługą sprzątania Bez usłu­gi sprzątania
Jed­noskrzy­dłowe (wymi­ary ok. 75 x 150 cm)* 15 zł 17 zł
Dwuskrzy­dłowe (wymi­ary ok. 150 x 150 cm)* 20 zł 22 zł
Drzwi balkonowe (wymi­ary ok. 80 x 220 cm)* 25 zł 28 zł
Wit­ry­na za 1 m² 8 zł 9 zł

* Podane wymi­ary są ori­en­ta­cyjne. Za wymi­ary znacznie odb­ie­ga­jące od powyższych będzie nal­iczana dodatkowa opłata.
Koszt mycia okien nie­s­tandar­d­owych, po remon­cie, z ciężki­mi zabrudzeni­a­mi jest zawsze usta­lany indy­wid­u­al­nie na pod­staw­ie całkowitego wymi­aru okien, łat­woś­ci dostępu, rodza­ju przeszk­le­nia oraz stop­nia zabrudzenia.

Darmowa wycena

Złóż zapy­tanie jeszcze dziś, a my skon­tak­tu­je­my się z Tobą
najszy­b­ciej jak to możli­we. Skon­tak­tuj się z nami:
Tel. +48 500 50 54 54, E‑mail: biuro@napolysk.pl

  Wypełnij for­mu­la­rz

  Dane kon­tak­towe

  Fir­ma (opcjon­al­nie)

  Lokaliza­c­ja  Privacy Preferences

  When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in the form of cookies. Here you can change your Privacy preferences. It is worth noting that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we are able to offer.

  Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
  Click to enable/disable Google Fonts.
  Click to enable/disable Google Maps.
  Click to enable/disable video embeds.

  Witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Korzystanie z Witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystywanie plików cookies. Zobacz politykę prywatności

  The website uses cookies to provide services. By using the Website, you consent to the use of cookies. See the privacy policy