Pakiety

Standard

Pro­ponu­je­my ten paki­et dla osób zain­tere­sowanych cyk­licznym stan­dar­d­owym sprzą­taniem, które moż­na porów­nać do „sobot­niego sprzątania” :)
Po takim sprzą­ta­niu moż­na bez obaw zaprosić goś­ci do domu

Zobacz szczgóły

Komfort

Ten paki­et moż­na porów­nać do „intym­nego” sprzątania :)
Oprócz wyko­na­nia dzi­ałań zawartych w stan­dar­d­owym pakiecie, zaglą­damy też do środ­ka piekar­nia, cza­jni­ka i mikro­falów­ki. Usuwamy też zabrudzenia, które moż­na usunąć przy uży­ciu pro­fesjon­al­nej parownicy.
W łazience nato­mi­ast dodatkowo umy­je­my oprawy oświ­etle­niowe, umy­je­my kalo­ryfer i …. zresztą zobacz­cie sami co dokład­nie wchodzi w skład paki­etu Komfort

Zobacz szczgóły

Premium

Czyli czyszcze­nie gen­er­alne. Rekomen­du­je­my ten paki­et w przypadku:

  • sprzą­ta­nia przedświątecznego,
  • po wyna­jmie,
  • przed wyna­jmem,
  • sprzą­ta­nia raz w miesiącu.

w tym pakiecie zgłębi­amy się w szczegóły. Zaw­iera wszys­tkie punk­ty z paki­etu kom­fort oraz dodatkowo:

  • czyszcze­nie fug w łazience przy uży­ciu pro­fesjon­al­nej parownicy,
  • mycie całej glazury łazienkowej podło­ga + ściany, gniazdka,
  • mycie lis­tew przypodłogowych.

Pod­sumowu­jąc… gen­er­alne sprzą­tanie dla wymagających :)

Zobacz szczgóły

Łazienka  Standard  Komfort  Premium 
odkurze­nie i umy­cie podłogi 
wytar­cie kurzu z powierzch­ni łat­wo dostępnych 
umy­cie luster 
wypolerowanie armatury 
umy­cie umywalki/sedesu/bidetu/kabiny prysznicowej/wanny
opróżnie­nie kosza na śmieci 
umy­cie kaloryfera 
wytar­cie opraw oświetleniowych 
wytar­cie kurzu z półek, układanie kos­me­tyków na miejsca 
czyszcze­nie fug na podłodze przy pomo­cy pro­fesjon­al­nej parownicy 
mycie glazury podło­ga + ściana 
Kuchnia  Standard  Komfort  Premium 
odkurze­nie i umy­cie podłogi 
wytar­cie kurzu z powierzch­ni łat­wo dostępnych 
umy­cie blatów kuchennych 
umy­cie sprzętów AGD zewnątrz 
umy­cie lub wstaw­ie­nie brud­nych naczyń do zmywarki 
wypolerowanie armatury 
opróżnie­nie kosza na śmieci 
włoże­nie nowego wor­ka na śmieci 
umy­cie sprzętów AGD wewnątrz — piekarnik — czyszcze­nie za pomocą parown­i­cy, odkamieni­an­ie cza­jni­ka, mycie mikrofalówki 
wytar­cie opraw oświetleniowych 
wytar­cie obu­dowy okapu 
doczyszczanie armatury 
doszczanie obu­dowy okapu 
Poko­je, salon oraz korytarz  Standard  Komfort  Premium 
odkurze­nie podłogi/dywanów/wykładzin
umy­cie podłogi 
wytar­cie kurzu z powierzch­ni łat­wo dostęp­nych (pół­ki, ram­ki na zdję­cia, para­pety, gni­azd­ka, wyłączni­ki, sprzęt RTV) 
wytar­cie kurzu z drzwi i futryn 
wytar­cie kurzu z opraw oświetleniowych 
złoże­nie rzeczy leżą­cych na wierzchu 
czyszcze­nie lis­tew przypodłogowych 
doczyszcze­nie gni­azdek, włączników, półek 
Sypialnia  Standard  Komfort  Premium 
odkurze­nie podłogi/dywanów/wykładzin
umy­cie podłogi 
wytar­cie kurzu z powierzch­ni łat­wo dostęp­nych (pół­ki, ram­ki na zdję­cia, para­pety, gni­azd­ka, wyłączni­ki, sprzęt RTV) 
posłanie łóżka 
wytar­cie kurzu z drzwi i futryn 
wytar­cie kurzu z opraw oświetleniowych 
czyszcze­nie lis­tew przypodłogowych 
doczyszcze­nie gni­azdek, włączników, półek 

* Maksy­mal­nie do wysokoś­ci 3 metrów

Privacy Preferences

When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in the form of cookies. Here you can change your Privacy preferences. It is worth noting that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we are able to offer.

Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
Click to enable/disable Google Fonts.
Click to enable/disable Google Maps.
Click to enable/disable video embeds.

Witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Korzystanie z Witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystywanie plików cookies. Zobacz politykę prywatności

The website uses cookies to provide services. By using the Website, you consent to the use of cookies. See the privacy policy