Poli­ty­ka bezpieczeństwa
wobec Covid-19

W trak­cie wykony­wa­nia usłu­gi, naszym pri­o­ry­tetem jest zapewnienie
klien­tom najwyższego poziomu bezpieczeństwa.
Dlat­ego przy­go­towal­iśmy określone pro­ce­dury, które pozwalają
na zmin­i­mal­i­zowanie ryzy­ka zarażenia.

Maseczki z filtrem

Każdy z naszych pra­cown­ików zaopa­tr­zony jest w maseczkę z fil­trem min­i­mum FFP2 / N95, jeśli w pomieszcze­niu zna­j­du­je się lokator.

Obuwie na zmianę

Nasi pra­cown­i­cy mają ze sobą na zmi­anę obuwie, odzież oraz rękawice.

Zachowany dystans

Pod­czas sprzą­ta­nia unikamy bezpośred­niego kon­tak­tu. Rekomen­du­je­my opuszcze­nie mieszka­nia na czas wykony­wa­nia usługi.

Wietrzenie pomieszczeń

Po usłudze sprzą­ta­nia pomieszczenia będą wietr­zone. Okna zamkniemy przed wyjściem.

Darmowa dezynfekcja

Przed opuszcze­niem mieszka­nia punk­ty najczęś­ciej dotykane będą pod­dane dezynfekcji.

Privacy Preferences

When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in the form of cookies. Here you can change your Privacy preferences. It is worth noting that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we are able to offer.

Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
Click to enable/disable Google Fonts.
Click to enable/disable Google Maps.
Click to enable/disable video embeds.

Witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Korzystanie z Witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystywanie plików cookies. Zobacz politykę prywatności

The website uses cookies to provide services. By using the Website, you consent to the use of cookies. See the privacy policy